Privacy verklaring

Privacy VERKLARING Buteressence b.v. (“Buteressence”)

Buteressence B.V. (hierna: “Buteressence” of “wij”), gevestigd aan de Rechte Tocht 1, 1507 BZ te Zaandam is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring. Alle persoonsgegevens die aan Buteressence worden toevertrouwd, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. De meest recente versie van deze privacy verklaring staat op de website van Buteressence en kunt u downloaden, uitprinten en opslaan.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacy verklaring zijn opgenomen.

 1. Toepasselijkheid
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
 3. Beveiliging
 4. Verstrekking aan derden
 5. Uw rechten
 6. Cookiebeleid
 7. Vragen
 8. Wijzigingen privacy verklaring
 1. Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buteressence verzamelt en verwerkt van haar (potentiële) afnemers, (potentiële) leveranciers en gebruikers van haar website.

 1. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Om de (eventuele voorbereiding van een) overeenkomst met u uit te kunnen voeren, gebruiken we uw persoonsgegevens:

 • voor het verwerken van uw aanvragen met betrekking tot offertes, monsters, productspecificaties, etc.; 
 • voor het verwerken van uw bestelling met betrekking tot aroma’s en kleurstoffen;
 • voor het bestellen van producten en diensten met betrekking tot de bedrijfsvoering van Buteressence;
  • Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 2 jaar.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot onze administratieverplichtingen volgend uit het Burgerlijk Wetboek. 
  • Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 7 jaar.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van de door ons verkregen toestemming van u:

 • voor het verspreiden van onze Aroma tip.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 3 jaar.

Voorts gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van ons hieronder beschreven gerechtvaardigd belang:

 • voor het organiseren van evenementen voor onze afnemers.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 3 jaar.

 1. Beveiliging

Wij zullen uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan en passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen teneinde verlies, diefstal of misbruik te voorkomen.

 1. Verstrekking aan derden

Wij kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bezorging) en andere bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en activiteiten persoonsgegevens van u verwerken, gebeurt dit in de hoedanigheid van verwerker voor Buteressence. Voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze privacy verklaring, versturen wij uw persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • onze IT(security)-leveranciers, namelijk: DKTP Remote Control B.V., Poort80 Hosting Services B.V. en Blending Nederland B.V.; en
 • accountants en adviseurs, namelijk: Ernst & Young LLP.

In geen geval verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk worden verplicht, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zullen wij passende maatregelen treffen teneinde de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

 1. Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Buteressence via het e-mail adres: privacy@buteressence.com of door een brief te sturen naar: Buteressence t.a.v.: afdeling Privacy, Rechte Tocht 1 1507 BZ te Zaandam. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via bovengenoemde contactgegevens, uw onderstaande rechten uitoefenen:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die Buteressence van u verwerkt;
 • recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder andere indien u geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
 • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens; en
 • recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

Buteressence reageert doorgaans binnen één maand op uw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat u heeft ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij u daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Buteressence uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

 1. Cookiebeleid

De website van Buteressence plaatst analytische cookies van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Buteressence maakt gebruikt van functionele cookies en analytische cookies om bezoek te melden:

 • Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website.

 • Cookies om bezoek te meten

Analytische cookies stellen Buteressence in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven Buteressence inzicht in hoe vaak de website van Buteressence wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. Hierdoor weet Buteressence welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken Buteressence de website kan verbeteren.

Buteressence analyseert en verbetert de website continu om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die Buteressence verzamelt kan Buteressence niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. Buteressence maakt gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.

Buteressence heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Het onderdeel ‘gegevens delen’ is door Buteressence uitgezet en Buteressence maakt geen gebruik van Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 • het bijhouden van de duur van het bezoek;
 • de uitgevoerde zoekopdrachten op de website; en
 • gegevens over je browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

Wij verstrekken de door u ingevulde persoonlijke gegevens nooit aan Google. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we u naar de privacyverklaring van Google, te raadplegen via: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.  Die verklaring kan regelmatig wijzigen.

 1. Vragen

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per e-mail of brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over deze privacy verklaring en/of de wijze waarop Buteressence uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Buteressence via het e-mail adres: privacy@buteressence.com of door een brief te sturen naar: Buteressence t.a.v. afdeling Privacy, Rechte Tocht 1 1507 BZ te Zaandam.

 1. Wijzigingen

Buteressence behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.