Gebruiksvoorwaarden inloggen

Gebruiksvoorwaarden productinformatie portal

Dit onderdeel van de website is alleen toegankelijk voor klanten van Buteressence.

Aan onze klanten wordt uitsluitend automatisch gegenereerde productinformatie ter beschikking gesteld van producten, die zij minstens 1 maal in de voorgaande 2 jaren hebben afgenomen. De documenten worden automatisch gegenereerd, geldig zonder handtekening en vervangen eerdere versies.

Buteressence verstrekt op verzoek een gebruikersnaam (zijnde het zakelijke e-mailadres)
en een wachtwoord voor het inloggen op onze productinformatie portal.

De gebruikers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van hun accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Buteressence is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet zorgvuldig gebruiken van de verstrekte accountgegevens. Buteressence zal minimaal jaarlijks de verstrekte toegangsrechten en accountgegevens herzien en waar nodig beëindigen.

Onze klanten zijn echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het deactiveren van de toegang tot deze productinformatie portal,  indien een persoon niet meer gerechtigd is de door Buteressence verstrekte gegevens in te zien.

Buteressence behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden.

Wij besteden veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
Buteressence is echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten
en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.