Nieuws

augustus 2021

Nieuwe poedermengerij vol in bedrijf!

Op 1 juni hebben wij onze twee nieuwe menglijnen in gebruik genomen om nog beter in staat te zijn efficiënt produceren te koppelen aan flexibiliteit in ons aanbod.

Op onze locatie in Zaandam hebben wij samen met industriespecialist AZO NV voor een ontwerp gekozen waarbij productkwaliteit, reinigbaarheid en een ergonomische bediening centraal staan. Twee identiek uitgeruste lijnen in gescheiden ruimtes, met als basis Amixon AM-conusmengers met effectieve mengvolumes van resp. 400 liter en 1500 liter.

De installatie is met behulp van 3D-technologie ontworpen om ondanks de beperkte bestaande gebouwhoogte, een optimale toegankelijkheid te hebben. Pneumatische transport doseert de belangrijkste bulkgrondstof vanuit big bags, waarna andere aromastoffen en concentraten worden toegevoegd. Na menging wordt het eindproduct door een wervelstroomzeef geleid en direct afgevuld op een semiautomatische afvulunit.

Een fotoimpressie van onze productie is te zien via deze link.

maart 2021

Buteressence nieuwe partner Food Innovation Academy

Buteressence BV uit Zaandam is aangehaakt als partner bij de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen, dat daarmee als samenwerkingsverband steeds meer groeit. Buteressence is specialist in aroma’s die worden toegepast in voeding en stelt een aromabibliotheek ter beschikking. Binnen de FIA wordt gewerkt aan maatgericht opleiden, onderzoek, innovatie en imagoverbetering. Door bedrijven, scholen en overheden uit de regio. De kennis en kunde van Buteressence past uitstekend binnen die ambitie.

Meer lezen? Via deze link komt u op de website van Food Innovation Academy.

september 2020

Buteressence beëindigt haar Riskplaza audit+ certificering

Van 2012 tot September 2020 zijn wij als Buteressence Riskplaza audit+ gecertificeerd geweest. Dit was ter aanvulling van ons FSSC 22000 voedselveiligheidscertificaat.

Hiermee hebben we onomstotelijk aangetoond dat wij de in het Riskplaza certificatieschema opgenomen grondstofgevaren voor ons aromaportfolio volledig beheersen. Riskplaza is in het verleden ontwikkeld via een samenwerking van het bedrijfsleven met de overheid (NVWA). Aanvankelijk specifiek voor de bakkerij industrie en hierdoor met een sterke focus op de grondstoffen die in deze belangrijke marktsector gebruikt worden.

Wij hebben de beslissing genomen om onze certificering te beëindigen, omdat wij van mening zijn dat de door RiskPlaza benoemde gevaren minder relevant zijn voor ons specifieke grondstoffenportfolio. Aromastoffen zijn vaak afgeleide, enkelvoudige stoffen die wel hun oorsprong hebben in deze ingrediënt groepen maar qua samenstelling en mate van processing beduidend anders zijn.

De beëindiging van onze Riskplaza certificering betekent uiteraard niet dat er geen gevarenanalyse grondstoffen meer uitgevoerd wordt of actueel wordt gehouden. Deze actualiteit is gegarandeerd en een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse certificeringsaudit voor ons FSSC 22000 voedselveiligheidscertificaat.

Wij bedanken de Riskplaza organisatie en de diverse certificerende instanties voor hun begeleiding en inzichten door de jaren heen. Het heeft ons een duidelijke verdieping gegeven in de beheersing van voedselveiligheid en maakt dat wij nog steeds een goede gesprekspartner zijn voor onze klanten die zelf wel Riskplaza audit+ gecertificeerd zijn.